ขั้นตอนการสมัคร

1 1

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกตัวเลขตามที่ปรากฎ

2 1

- ระบุชื่อผู้ใช้งาน
- ลูกค้าตั้งรหัสผ่านเฉพาะตัว

3 1

- สมัครสมาชิกเรียบร้อย
- ให้ลูกค้ากดคำว่า "เพิ่มบัญชี" เพื่อทำรายการต่อไป

desktop1 scaled

– กรอกเบอร์โทรศัพท์

– กรอกตัวเลขตามที่ปรากฎ

– ระบุชื่อผู้ใช้งาน

– ลูกค้าตั้งรหัสผ่านเฉพาะตัว

– สมัครสมาชิกเรียบร้อย

– ให้ลูกค้ากดคำว่า “เพิ่มบัญชี” เพื่อทำรายการต่อไป

ขั้นตอนการผูกบัญชี

1

- เลือกบัญชีธนาคาร
- ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคาร
- กดเพิ่มบัญชี

2

- รอบัญชีอนุมัติ

3 1

- บัญชีได้รับการผ่านอนุมัติ

4

- สมัครเสร็จเรียบร้อย
- พร้อมฝากเงินเพื่อเข้าเล่นได้

desktop1 scaled

– เลือกบัญชีธนาคาร

– ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคาร

– กดเพิ่มบัญชี

– รอบัญชีอนุมัติ

desktop2 scaled

– บัญชีได้รับการผ่านอนุมัติ

– สมัครเสร็จเรียบร้อย

– พร้อมฝากเงินเพื่อเข้าเล่นได้