วิธีการฝากเงิน (เติมเงิน)

1

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 1 : คลิกช่องเติมเงิน

2

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 2 : เลือกบัญชีธนาคารของเว็ปโอนเงินแล้วกด ปุ่มสีฟ้า

3

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 3 : เลือกบัญชีโอนเงินที่ผูกไว้ช่องทางการโอนเงินจำนวนเงิน วันเวลาที่โอนตาม สลิป

4

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 4 : ทำการฝากเงินสำเร็จ

5

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 5 : ดูยอดเครดิต

scaled

– คลิกที่ช่องเติมเงิน

-เลือกบัญชีธนาคารของเว็บโอนเงินแล้วกด ปุ่มสีฟ้า

-เลือกบัญชีโอนเงินที่ผูกไว้ช่องทางการโอนเงินจำนวนเงิน วันเวลาโอนตามสลิป

2 scaled

-ทำการฝากเงินสำเร็จ

– ดูยอดเครดิต

วิธีถอนเงิน

1

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 1 : คลิกช่องถอนเงิน

2

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 2 : ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดถอนเงิน

3

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 3 : กำลังตรวจสอบสถานะ

4

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 4 : รอการยืนยัน

5

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 5 : ถอนเงินได้สำเร็จ

6

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 6 : ยอดเครดิตที่เหลือ

scaled

– คลิกที่ช่องเติมเงิน

– ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดถอนเงิน

– กำลังตรวจสอบสถานะ

1 scaled

– รอการยืนยัน

– ถอนเงินได้สำเร็จ

– ยอดเครดิตที่เหลือ