วิธีการฝากเงิน (เติมเงิน)

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 1 : คลิกช่องเติมเงิน

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 2 : เลือกบัญชีธนาคารของเว็ปโอนเงินแล้วกด ปุ่มสีฟ้า

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 3 : เลือกบัญชีโอนเงินที่ผูกไว้ช่องทางการโอนเงินจำนวนเงิน วันเวลาที่โอนตาม สลิป

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 4 : ทำการฝากเงินสำเร็จ

วิธีฝากเงิน ขั้นตอนที่ 5 : ดูยอดเครดิต

– คลิกที่ช่องเติมเงิน

-เลือกบัญชีธนาคารของเว็บโอนเงินแล้วกด ปุ่มสีฟ้า

-เลือกบัญชีโอนเงินที่ผูกไว้ช่องทางการโอนเงินจำนวนเงิน วันเวลาโอนตามสลิป

-ทำการฝากเงินสำเร็จ

– ดูยอดเครดิต

วิธีถอนเงิน

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 1 : คลิกช่องถอนเงิน

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 2 : ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดถอนเงิน

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 3 : กำลังตรวจสอบสถานะ

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 4 : รอการยืนยัน

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 5 : ถอนเงินได้สำเร็จ

วิธีถอนเงิน ขั้นตอนที่ 6 : ยอดเครดิตที่เหลือ

– คลิกที่ช่องเติมเงิน

– ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดถอนเงิน

– กำลังตรวจสอบสถานะ

– รอการยืนยัน

– ถอนเงินได้สำเร็จ

– ยอดเครดิตที่เหลือ